Vinca Nano - Franchi Garden Plus
Vinca Nano - Franchi Garden Plus
Vinca Nano - Franchi Garden Plus
Vinca Nano - Franchi Garden Plus

長春小矮人 - 弗朗基

正常價格 $25.00
銷售價格 $25.00 正常價格
單價
Vinca Nano - Franchi Garden Plus

長春小矮人 - 弗朗基

Product description
Product reviews
  • Franchi Vinca Nana Rosea 多色/純粉紅色一年生植物,高約 25 厘米,直立,濃密,開出簡單的白色和粉紅色花朵,整個夏季開花。喜歡陽光充足的位置,是邊界和容器中生長的理想選擇。品牌 - Franchi 義大利製造
  • 大約種子數量:0.5克

Recently Viewed Products