Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus
Hilite - Post light H8453 Garden Plus

海力達 - 柱燈 H8453

正常價格 $648.00
銷售價格 $648.00 正常價格 $788.00
單價
比較 共用
Hilite - Post light H8453 Garden Plus

海力達 - 柱燈 H8453

Product description
Product reviews

後燈 | 220-240伏 

  • · 壓鑄鋁機身及支架
  • · 粉末塗裝,經過預處理,適合戶外使用
  • · 透明電腦
  • · 矽橡膠墊片
  • · 引領 
  • · 顏色:深灰色
  • · 圓頂尺寸:90mm x 200mm / 90mm x 650mm 
  • · 方頂尺寸:108mm×108mm×H200mm / 108mm×108mm×H650mm
  • · 弗蘭科·帕利亞里尼 設計

Recently Viewed Products