Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus

Gardena Combisystem 水果收集器

正常價格 $568.00
銷售價格 $568.00 正常價格 $645.00
單價
Gardena Combisystem Fruit Collector Garden Plus

Gardena Combisystem 水果收集器

正常價格 $568.00
銷售價格 $568.00 正常價格 $645.00
單價
Product description
Product reviews

描述

不彎腰拾取意外之財

GARDENA 組合系統水果收集器是您快速且有效率地從地面收集水果和意外收穫的理想幫手。由於可更換配件,GARDENA 組合系統可靈活使用。水果收集器與 GARDENA 組合系統的所有手柄相容,並且可以透過手柄安裝和固定。水果收集器和手柄之間的牢固連接確保您始終可以舒適地工作。透過靈活的塑膠支柱,您可以收集 4 至 9 公分不同尺寸的水果。無論您是收集蘋果還是核桃:只需將水果在地上滾動即可收集到籃子中。專利的側邊開口讓您無需彎腰即可輕鬆清空收穫助手。實用的鏟子功能使您可以從難以到達的區域(例如樹幹附近)收集水果。使用combisystem Flex 工具架(貨號3505-20),您可以確保水果收集器的儲存節省空間。 GARDENA 為combisystem 水果收集器提供 25 年保固。讓您的工具家族不斷壯大。 GARDENA 組合系統。可互換。耐用的。適用於任何園藝任務。
技術規格
貨號 3108-20
EAN 代碼: 4078500018005
規格
使用 撿到意外之財和各種大小的水果
保固年數(註冊後) 25

Recently Viewed Products