Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus

Gardena 水龍頭連接器 21 mm (G 1/2")

正常價格 $27.00
銷售價格 $27.00 正常價格 $32.00
單價
Gardena Tap Connector 21 mm (G 1/2") Garden Plus

Gardena 水龍頭連接器 21 mm (G 1/2")

正常價格 $27.00
銷售價格 $27.00 正常價格 $32.00
單價
Product description
Product reviews

描述

花園軟管和水龍頭之間的最佳連接

GARDENA 21 毫米水龍頭連接器將花園軟管安全連接到水龍頭。由於實用的防濺功能,可集中水流,確保您在使用水龍頭時不會濺水。水龍頭連接器的握持組件使得與水龍頭的連接變得簡單且易於擰緊。一切都完美地結合在一起並保持防水。使用原GARDENA系統的系列產品,任何連接裝置都可以連接到軟管上。水龍頭連接器防凍且特別耐用。 GARDENA 為德國製造的水龍頭連接器提供 5 年製造商保固。原創 GARDENA 系統。
技術規格
貨號 18220-20
EAN 代碼: 4078500056328
規格
使用 連接到水龍頭
防凍保護 是的

Recently Viewed Products