Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus

Gardena 工具架 Flex

正常價格 $278.00
銷售價格 $278.00 正常價格 $310.00
單價
Gardena Tool Rack Flex Garden Plus

Gardena 工具架 Flex

正常價格 $278.00
銷售價格 $278.00 正常價格 $310.00
單價
Product description
Product reviews

描述

節省空間,可存放組合系統配件、手柄和一件式庭園工具

GARDENA Flex 工具架非常適合節省空間地存放一件式庭園工具以及組合系統配件和手把。工具架配有兩個刀架。它們有小掛鉤,用於存放大枝剪、剪刀和其他小型園藝工具。您可以以 30° 為步長旋轉靈活、可自由插拔的刀架,以根據您的需求進行調整。它們與 GARDENA 組合系統配件以及原始 GARDENA 系統相容。此外,還包括兩個手柄支架以及一個用於常規花園工具(如鏟子)的通用掛鉤。如果需要,您可以使用 Flex 工具支架(貨號 3507-20)和 Flex 手柄支架(貨號 3508-20)擴充工具架,以存放更多工具。工具架為 GARDENA 組合系統的兩個手把提供儲存空間。 GARDENA 支援 Tool Rack Flex,購買後 3 個月內在gardena.com/registration 註冊後可享 25 年保固。讓您的工具家族不斷壯大。 GARDENA 組合系統。可互換。耐用的。適用於任何園藝任務。

技術規格

貨號

3506-20

EAN 代碼:

4066407002074

規格

使用

節省空間的儲存解決方案,適用於組合系統工具、一體式工具和手把 也適用於原廠 GARDENA 系統連接工具、修枝剪和剪刀

材料

高品質塑料

保固年數(註冊後)

25

Recently Viewed Products