Gardena Washer Set 1125 Garden Plus
Gardena Washer Set 1125 Garden Plus
Gardena Washer Set 1125 Garden Plus
Gardena Washer Set 1125 Garden Plus

Gardena 洗衣機套裝 1125

正常價格 $30.00
銷售價格 $30.00 正常價格 $33.00
單價
Gardena Washer Set 1125 Garden Plus

Gardena 洗衣機套裝 1125

正常價格 $30.00
銷售價格 $30.00 正常價格 $33.00
單價
Product description
Product reviews

描述


GARDENA 墊圈套件包括一個墊圈和三個 O 型環。墊圈適用於有藝術的 GARDENA 物品。編號18202、18242和940。交換後,物品再次密封至100%,不浪費水。
技術規格
貨號 1125-20
EAN 代碼: 4078500112505

Recently Viewed Products