HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus

海力特壁燈 H1292

正常價格 $468.00
銷售價格 $468.00 正常價格 $538.00
單價
比較 共用
HILITE Wall Light H1292 Garden Plus

海力特壁燈 H1292

Product description
Product reviews

壁燈| 220-240 伏特 | LED 18瓦


  • · 壓鑄鋁機身及支架
  • · 粉末塗裝,經過預處理,適合戶外使用
  • · 透明玻璃
  • · 矽橡膠墊片
  • · AC LED,無需驅動器
  • · 弗蘭科·帕利亞里尼 設計
  • · 尺寸 190mm x 33mm x H50mm、250mm x 60mm x H60mm、500mm x 60mm x H60mm
  • · 顏色 深灰色或雪白

Recently Viewed Products